Νομική Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην ελληνική νομοθεσία και νομολογία

1. Ποινές διάρκειας μέχρι έξι μηνών που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι ...
Περισσότερα
ΤριμΕφΘεσ 3127/2009 Πρόεδρος: Αντώνιος Τσαλαπόρτας. Δικαστές: Δ. Περιστερίδου-Κωνσταντίνου, Θ. Γιατροπούλου. Εισαγγελέας: Αχιλλέας Ζήσης. Δικηγόροι: Ν. Ιωαννίδης - Β. Βασιλειάδης, Ε.Χατζηαργυρίου. Επειδή η κρινόμενη έφεση έχει νόμιμα και εμπρόθεσμα ασκηθεί, πρέπει ...
Περισσότερα
α) Ευρώ 3 για κάθε παράσταση δικηγόρου στο Πρωτοδικείο ή οποιαδήποτε Πολιτική ή Δικαστική Αρχή ή Διοικητικό Δικαστήριο, για κάθε υπόθεση πολιτική ή ποινική ή δικαστική και σε κάθε αγωγή, ...
Περισσότερα
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ Της ......................................, κατοίκου Γαβριαδίων Ιερισσού Χαλκιδικής. ΚΑΤΑ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) Α.Ε.”, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ...
Περισσότερα
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 8021/22-12-2011 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Ιατρίδου, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και την Γραμματέα Στυλιανή Μιχαηλίδου. ...
Περισσότερα