Μελπομένη Ιερωνυμάκη | Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Μελπομένη Ιερωνυμάκη

Δικηγόρος Πειραιά

Τομείς ειδίκευσης

Εμπράγματο δίκαιο
Ενοχικό Δίκαιο
Δίκαιο Μισθώσεων
Οικογενειακό Δίκαιο
Κληρονομικό Δίκαιο
Εταιρικό Δίκαιο
Δίκαιο Πνευματικής ιδιοκτησίας
Δίκαιο Ιατρικής & Φαρμακευτικής Ευθύνης
Δίκαιο Τροχαίων ατυχημάτων
Εργατικό Δίκαιο
Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης
Τραπεζικό Δίκαιο
Δίκαιο του Καταναλωτή

Σύντομο Βιογραφικό

Η δικηγόρος Μελπομένη (Νέλη) Ιερωνυμάκη είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διετούς διάρκειας με βαθμό «Άριστα» στον τομέα Α’ Ιδιωτικού Δικαίου (Αστικό Δίκαιο) του ιδίου Πανεπιστημίου.
Το έτος 2007 βραβεύθηκε από το δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς επειδή κατέλαβε την πρώτη θέση στις εξετάσεις του οικείου Συλλόγου για τη λήψη της άδειας ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος.
Έχει εργαστεί στο νομικό τμήμα της Εμπορικής Τράπεζας καθώς και στο τμήμα Ανθρώπινων Πόρων της Τράπεζας της Ελλάδος.
Συνεργάζεται με καταξιωμένες στο χώρο τους εταιρίες παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νομικά ζητήματα, εξειδικεύεται δε κυρίως σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, διαζυγίου, επιμέλειας ανηλίκων, διατροφής, δικαστικής συμπαράστασης, εργατικού, κληρονομικού δικαίου, πάσης φύσεως μεταβιβάσεις ακινήτων και αντιπαροχές, κτηματολογίου, εμπορικών μισθώσεων, σύστασης εταιριών, υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, ιατρικής αστικής ευθύνης καθώς και σε πάσης φύσεως ποινικές υποθέσεις .
Ομιλεί άριστα την αγγλική και την γαλλική γλώσσα και έχει άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Στοιχεία Επικοινωνίας