Νομική Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην ελληνική νομοθεσία και νομολογία

Προβολή ένστασης διακινδύνευσης ιδίας διατροφής σε αγωγή  διατροφής ανηλίκου τέκνου   Από το συνδυασμό των διατάξεων  των άρθρων 1485, 1486 παρ. 2, 1487, 1489 παρ. 2 και 1493 ΑΚ συνάγεται ...
Περισσότερα
Δείτε την αιτιολογικη έκθεση του σχεδίου νόμου  για τον εξορθολογισμό και βελτίωση στην απονομή  της ποίτικης δικαιοσύνης  http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/e-expol-eis.pdf
Περισσότερα
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ-Προϋποθέσεις Υπαγωγής στον νόμο 3869/2010 Προκειμένου να υπαχθεί ο οφειλέτης  στον Νόμο Κατσέλη (3869/2010 ) θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις κάτωθι προυποθέσεις:  Να είναι φυσικό πρόσωπο, δηλαδή να ...
Περισσότερα
Αρθρο 9 Ν.4223/2013 (ΕΝΦΙΑ) Συμπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 προστίθεται περίπτωση ε` ως εξής: «ε) ο τύπος και ...
Περισσότερα
Αρθρο 9 Ν.4223/2013 (ΕΝΦΙΑ) Συμπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 προστίθεται περίπτωση ε` ως εξής: «ε) ο τύπος και ...
Περισσότερα
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 14813/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Α' ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δημόσια συνεδρίαση της 4ης Νοεμβρίου 2013 Σύνθεση Δικαστηρίου: Πηνελόπη Σεραφείμη Πρόεδρος Πλημμελειοδικών, Μαρία Δημητρίου Πλημμελειοδίκης, Ολγα Τίγγα Εμμ. ...
Περισσότερα
ΆΡΘΡΟ 10 Ν.4236 /2013) ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΆΡΘΡΟΥ 99Α ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δικαιωμα ενημερωσης στην ποινικη διαδικασια «1. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ενημερώνεται αμέσως όσον αφορά τουλάχιστον στα ακόλουθα δικαιώματα: ...
Περισσότερα
Η αποποίηση της κληρονομιάς γίνεται με δήλωση του κληρονόμου στη Γραμματεία του κατά τόπον αρμοδίου Ειρηνοδικείου ,στην περιφέρεια του οποίου είχε την κατοικία ή τη διαμονή του ο κληρονομούμενος. Η ...
Περισσότερα
Την αίτηση στο Ειρηνοδικείο μπορούν να υποβάλλουν "Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανό­τητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυ­ναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους." Στον νόμο 3869/2010 ...
Περισσότερα