Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ανήλικο τέκνο διαζευγμένων γονέων αρνείται να επικοινωνήσει με τον γονέα που διατηρεί δικαίωμα επικοινωνίας με αυτό βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού ή δικαστικής αποφάσεως η θέση ...
Περισσότερα
Προβολή ένστασης διακινδύνευσης ιδίας διατροφής σε αγωγή  διατροφής ανηλίκου τέκνου   Από το συνδυασμό των διατάξεων  των άρθρων 1485, 1486 παρ. 2, 1487, 1489 παρ. 2 και 1493 ΑΚ συνάγεται ...
Περισσότερα
Δείτε την αιτιολογικη έκθεση του σχεδίου νόμου  για τον εξορθολογισμό και βελτίωση στην απονομή  της ποίτικης δικαιοσύνης  http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/e-expol-eis.pdf
Περισσότερα
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ-Προϋποθέσεις Υπαγωγής στον νόμο 3869/2010 Προκειμένου να υπαχθεί ο οφειλέτης  στον Νόμο Κατσέλη (3869/2010 ) θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις κάτωθι προυποθέσεις:  Να είναι φυσικό πρόσωπο, δηλαδή να ...
Περισσότερα
Αρθρο 9 Ν.4223/2013 (ΕΝΦΙΑ) Συμπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 προστίθεται περίπτωση ε` ως εξής: «ε) ο τύπος και ...
Περισσότερα
Αρθρο 9 Ν.4223/2013 (ΕΝΦΙΑ) Συμπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 προστίθεται περίπτωση ε` ως εξής: «ε) ο τύπος και ...
Περισσότερα
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 14813/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Α' ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δημόσια συνεδρίαση της 4ης Νοεμβρίου 2013 Σύνθεση Δικαστηρίου: Πηνελόπη Σεραφείμη Πρόεδρος Πλημμελειοδικών, Μαρία Δημητρίου Πλημμελειοδίκης, Ολγα Τίγγα Εμμ. ...
Περισσότερα
ΆΡΘΡΟ 10 Ν.4236 /2013) ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΆΡΘΡΟΥ 99Α ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δικαιωμα ενημερωσης στην ποινικη διαδικασια «1. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ενημερώνεται αμέσως όσον αφορά τουλάχιστον στα ακόλουθα δικαιώματα: ...
Περισσότερα
Η αποποίηση της κληρονομιάς γίνεται με δήλωση του κληρονόμου στη Γραμματεία του κατά τόπον αρμοδίου Ειρηνοδικείου ,στην περιφέρεια του οποίου είχε την κατοικία ή τη διαμονή του ο κληρονομούμενος. Η ...
Περισσότερα