ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ: Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων 3 παρ.1,2 και 110 παρ.1 του ν. 4055/2012 με τίτλο "για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής", ο οποίος τέθηκε σε ...
Περισσότερα
ΑΙΤΗΣΗ  χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών   Προς:     Όνομα: Επώνυμο: Πατρώνυμο: Α.Φ.Μ.: Δ/νση κατοικίας: Τηλ. επικοινωνίας:   Παρακαλώ, όπως εντός πέντε εργάσιμων ημερών, μου παραδώσετε, χωρίς επιβάρυνσή μου, αναλυτική ...
Περισσότερα
ΑΙΤΗΣΗ (για εξωδικαστικό συμβιβασμό του ά. 2 παρ. 1 Ν.3869/2010)   Προσωπικά στοιχεία αιτούντος Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη):   Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα: Έτος γεννήσεως: ...
Περισσότερα
1. Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι 31.12.2011: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ...
Περισσότερα
1. Ποινές διάρκειας μέχρι έξι μηνών που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι ...
Περισσότερα
ΤριμΕφΘεσ 3127/2009 Πρόεδρος: Αντώνιος Τσαλαπόρτας. Δικαστές: Δ. Περιστερίδου-Κωνσταντίνου, Θ. Γιατροπούλου. Εισαγγελέας: Αχιλλέας Ζήσης. Δικηγόροι: Ν. Ιωαννίδης - Β. Βασιλειάδης, Ε.Χατζηαργυρίου. Επειδή η κρινόμενη έφεση έχει νόμιμα και εμπρόθεσμα ασκηθεί, πρέπει ...
Περισσότερα
α) Ευρώ 3 για κάθε παράσταση δικηγόρου στο Πρωτοδικείο ή οποιαδήποτε Πολιτική ή Δικαστική Αρχή ή Διοικητικό Δικαστήριο, για κάθε υπόθεση πολιτική ή ποινική ή δικαστική και σε κάθε αγωγή, ...
Περισσότερα
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ Της ......................................, κατοίκου Γαβριαδίων Ιερισσού Χαλκιδικής. ΚΑΤΑ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) Α.Ε.”, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ...
Περισσότερα
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 8021/22-12-2011 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Ιατρίδου, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και την Γραμματέα Στυλιανή Μιχαηλίδου. ...
Περισσότερα