Την αίτηση στο Ειρηνοδικείο μπορούν να υποβάλλουν “Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανό­τητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυ­ναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους.”

Στον νόμο 3869/2010  ( γνωστό ως νόμο Κατσέλη) μπορούν να ενταχθούν όλα τα φυσικά πρόσωπα εκτός από όσους έχουν αποδεδειγμένα την εμπορική ιδιότητα.   Ορισμένες  από τις κατηγορίες είναι: άνεργοι, δημόσιοι – ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, αγρότες, μικρέμποροι και πρώην έμποροι (πωλητές λαικών αγορών, περιπτεριούχοι, λαχειοπώλες κλπ), ελεύθεροι επαγγελματίες (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, πολ.μηχανικοί, ιατροί, λογιστες κλπ), άτομα που με την προσωπική τους εργασία και σωματική καταπόνηση βγάζουν τα προς το ζειν, με ακίνητα ή χωρίς, με ληξιπρόθεσμες ή μή οφειλές, πρωτοφειλέτες ή και εγγυητές,

Στον νόμο δεν υπάγονται έμποροι πλην αυτοκινητιστών ταξι, ψιλικατζήδων, περιπτεράδων κατά περίπτωση, αγροτών, διδασκόντων σε φροντιστήρια, που κερδίζουν τα εισοδήματά τους με την σωματική τους καταπόνηση ή την πνευματική τους ικανότητα.