Ενδοοικογενειακή βία (Ν. 3500/2006)

Είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας ?

Δεδομένης της πανδημίας του κορονοιου (COVID -19) έχει παρατηρηθεί έξαρση και αύξηση περιστατικών ενδοικογενειακής βίας  όχι μόνο στην χώρα μας άλλα και σε όλες τις χώρες που έχουν πληγεί από την πανδημία .  Θύματα δεν είναι μόνο γυναίκες αλλά και άνδρες , πολλές φορές  θύματα είναι μικρά παιδιά ακόμα και νεογέννητα μωρά. Παρά την ύπαρξη επαρκούς νομικού πλαισίου για την αντιμετώπισή της, έχει καταγραφεί αύξηση  των υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας  τα τελευταία χρόνια . Δυστυχώς τα   θύματα της ενδοοικογενειακής βίας έχουν τις περισσότερες φορές άγνοια του νομικού πλαισίου προστασίας ή ελλιπή γνώση το υπάρχοντος νομικού πλαισίου προστασίας έτσι ώστε να αναζητήσουν  προστασία έγκαιρα.  Βεβαίως πολλές φορές τα θύματα περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας ( ξυλοδαρμού ,απειλών κλπ) φοβούνται να αντιδράσουν ή να κινηθούν δικαστικά κατά του θύτη. Αυτή η στάση τους όμως μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή τους.

Πως ορίζεται η οικογένεια στο νόμο:

Οικογένεια ή κοινότητα που αποτελείται από συζύγους «ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης» ή γονείς και συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τα εξ υιοθεσίας τέκνα τους. Στην οικογένεια περιλαμβάνονται, εφόσον συνοικούν, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού και πρόσωπα των οποίων επίτροπος, δικαστικός παραστάτης ή ανάδοχος γονέας έχει ορισθεί μέλος της οικογένειας, καθώς και κάθε ανήλικο πρόσωπο που συνοικεί στην οικογένεια. Οι διατάξεις για την ενδοοικογενειακή βία εφαρμόζονται και στους μόνιμους συντρόφους και στα τέκνα, κοινά ή ενός εξ αυτών, στους τέως συζύγους, στα μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει λυθεί, καθώς και στους τέως μόνιμους συντρόφους».

Είναι προφανές ότι ο νόμος παρέχει προστασία  τόσο στα  μέλη της «παραδοσιακής -πυρηνικής οικογένειας» αλλά και στην «κοινότητα που αποτελείται από συζύγους», στους μόνιμους συντρόφους  και τα μέρη ενός συμφώνου συμβίωσης.

Πως αντιλαμβανόμαστε ότι ένα περιστατικό αποτελεί περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας:

Ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί μόνο η σωματική κάκωση/βλάβη, η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπεια αλλά και η πρόκληση ψυχικού πόνου, ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη.

Τι θα πρέπει να πράξει το θύμα ενδοοικογενειακής βίας:

Το θύμα  θα πρέπει να πάει ή να καλέσει άμεσα  την αστυνομία (κλήση στο 100) και να καταγγείλει το περιστατικό καθώς και  να απευθυνθεί άμεσα στο/στη δικηγόρο του.

Τονίζεται ότι ο εκπαιδευτικός ( νηπιαγωγός-δάσκαλος-καθηγητής )εφόσον πέσει στην αντίληψη του ή αναφερθεί  περιστατικό ενδοικογενειακής βίας σε μαθητή του οφείλει να ενημερώσει παραχρήμα  την Διεύθυνση του Σχολείου και ο αρμόδιος  με τη σειρά του τον αρμόδιο εισαγγελέα /  αστυνομική αρχή.