Βάσει της υπ’αρ.Δ6Α 1137134/2013 εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα Εσόδων οι πληρωμές των πολιτών στις Δ.Ο.Υ, θα γίνονται αποκλειστικά με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με επιταγές.

Ορίζεται ότι θα εκδίδεται από την  αρμόδια Δ.Ο.Υ διπλότυπο είσπραξης για την πληρωμή των φόρων μόνο όταν τεχνικοί λόγοι δεν θα επιτρέπουν την πληρωμή τους μέσω τραπεζών και των ΕΛΤΑ και μέχρι την ολοκλήρωση ένταξης όλων των πληρωμών σε αυτά.