Νόμιμο ενέχυρο εκμισθωτή αγροτικού κτήματος(ΑΚ  604,620, 626  )

Προβλέπεται νόμιμο ενέχυρο υπέρ του εκμισθωτή αγροτικού κτήματος για την εξασφάλιση του μισθώματος. Το ενεχυρο  εκτείνεται και στους καρπούς του μισθίου, εφόσον αυτοί δεν συγκαταλέγονται στους ακατάσχετους (ΑΚ 626).