Ως γνωστόν · προσβολή προσωπικότητας  υφίσταται στις περιπτώσεις της  απλής  και συκοφαντικής δυσφήμησης και της εξύβρισης .· Για να πληρωθεί δε η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης απαιτείται ισχυρισμός ή διάδοση από τον υπαίτιο, με οποιονδήποτε τρόπο, ενώπιον τρίτου, για κάποιον άλλον γεγονότος το οποίο θα μπορούσε να βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του·. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5/2021 απόφαση του Εφετείου Πειραιά τρίτος είναι  κάθε φυσικό πρόσωπο ή αρχή, συνεπώς και ο δικαστικός επιμελητής, οι δικαστές,, οι δικαστικοί υπάλληλοι, γραμματείς, οι εισαγγελείς, που έλαβαν γνώση του δυσφημιστικού ισχυρισμού ή της διάδοσης. Κρίνεται  δε ότι ο  ρόλος τους ως θεσμικών οργάνων της δικαιοσύνης που υποχρεούνται να λαμβάνουν και εξετάζουν δικόγραφα με τυχόν συκοφαντικούς ισχυρισμούς δεν αναιρεί την ιδιότητα τους ως τρίτων· .