NOMOΣ 4361/2016 – ΦΕΚ A 10 – 01.02.2016
Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 37
Στο ν. 2664/1998 τροποποιείται το άρθρο 6, ως ακολούθως:
Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 4164/2013 (Α΄ 156), αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν, ως εξής:
«2α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής µπορεί να ζητηθεί, µε αγωγή ενώπιον του αρµόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώµατος που προσβάλλεται µε την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή µερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννοµο συµφέρον µέσα σε αποκλειστική προθεσµία επτά (7) ετών.
β) Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηµατογράφηση πριν τη δηµοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α 162), η αποκλειστική προθεσµία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής είναι δεκατεσσάρων (14) ετών.»