Έλεγχος ιδιοκτησίας στα κτηματολογικά γραφεία

 

Εφόσον έχει  ολοκληρωθεί σε μια περιοχή η διαδικασία κτηματογράφησης και λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο,  ο έλεγχος ανεύρεσης του ιδιοκτήτη κάθε τεμαχίου γης, διαμερίσματος, καταστήματος και των στοιχείων που το αφορούν γίνεται:

Α)είτε με τον κωδικό αριθμό κάθε ακινήτου (Κ.Α.Ε.Κ.)
Β)είτε με τη διεύθυνση του κάθε ακινήτου.

 Γ)είτε με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Τι είναι όμως ο «ΚΑΕΚ»?

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Κ.Α.Ε.Κ.), είναι ο δωδεκαψήφιος μοναδικός αριθμός για κάθε γεωτεμάχιο της χώρας, ή 16ψήφιος αν πρόκειται για οριζόντιο ιδιοκτησία πολυκατοικίας. Από τα ψηφία αυτά:

Α) Τα δύο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στο Νομό,

Β)  Τα δύο επόμενα ψηφία αντιστοιχούν στο Δήμο ή Κοινότητα,

Γ)  Τα δύο επόμενα ψηφία στον τομέα του κάθε Δήμου

Δ)  Τα επόμενα δύο στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) και,

Ε) Τα τρία επόμενα στον αριθμό του οικοπέδου (ή γεωτεμαχίου).

Αν πρόκειται για οριζόντιο ιδιοκτησία (διαμέρισμα, γραφείο ή κατάστημα) τότε προστίθενται στον Κ.Α.Ε.Κ. τέσσερα ακόμη ψηφία:

ΣΤ)  Τα δύο επόμενα στον αύξοντα αριθμό του κτιρίου -πολυκατοικίας και

Ζ)  Τα δύο τελευταία στον όροφο και τη θέση της συγκεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας.