Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 215/11.10.2013) ο Ν.4198/2013 περί πρόληψης και καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων και προστασίας των θυμάτων αυτής. Με το νόμο αυτό επέρχονται αλλαγές στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σχετικά με την εξέταση ως μαρτύρων των ανηλίκων θυμάτων , οι οποίες έχουν ως εξής:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 226Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

1. Κατά την εξέταση ως μάρτυρα του ανήλικου θύματος των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ. 4(Εμπορία ανθρώπων), 323Β εδάφιο α(Διενέργεια ταξιδιών με σκοπό από τους μετέχοντες σε αυτά την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου (σεξουαλικός τουρισμός), , 324Αρπαγή ανηλίκων, 336(Βιασμός), 337 παράγραφοι 3 και 4(Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας), 338(Κατάχρηση σε ασέλγεια) ,339(Αποπλάνηση παιδιών), 342(Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια), 343(Ασέλγεια με Κατάχρηση εξουσίας), 345(Αιμομιξία), 346(Ασέλγεια μεταξύ συγγενών), 347(Ασέλγεια παρά φύση), 348 (Διευκόλυνση ακολασίας άλλων), 348Α(Πορνογραφία ανηλίκων), 349(Μαστροπεία), 351 (Σωματεμπορία), 351Α (Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής) του Π.Κ., καθώς και στα άρθρα 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88 του ν. 3386/2005 διορίζεται και παρίσταται, ως πραγματογνώμων, παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος και σε περίπτωση έλλειψής τους, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, χωρίς να εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των άρθρων 204 έως 208. Η εξέταση ως μάρτυρα του ανήλικου θύματος διενεργείται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε χώρους ειδικά σχεδιασμένους και προσαρμοσμένους για το σκοπό αυτόν και με όσο το δυνατόν περιορισμένο αριθμό συνεντεύξεων.